วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประกาศสำนักงานเขตลาดพร้าว

กลุ่มงานกวาด  ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  จะเข้าไปพัฒนาทำความสะอาดบริเวณชุมชนซอยลาดปลาเค้า 24  ตามประกาศสำนักงานเขตลาดพร้าว

พัฒนาทำความสะอาด

กลุ่มงานกวาด  ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าไปพัฒนาทำความสะอาดและเก็บของเหลือใช้บริเวณชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1 

ประกาศสำนักงานเขตลาดพร้าว

กลุ่มงานกวาด  ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  จะเข้าพัฒนาทำความสะอาดและเก็บของเหลือใช้บริเวณชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์  โครงการ  ในวันอาทิตย์ที่  1  ตุลาคม  2560  (ตามประกาศสำนักงานเขตลาดพร้าว)


วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

ภาพพัฒนาทำความสะอาด

กลุ่มงานกวาด  ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  สำนักงานเขตลาดพร้าว  จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้บริเวณชุมชนหมู่บ้านเฟรนชิฟ  เมื่อวันอาทิตย์ที่  24  กันยายน  2560

ภาพพัฒนาทำความสะอาดและเก็บของเหลือใช้

เมื่อวันที่  23  กันยายน  2560  น.ส.วนิดา  เจียงไพศาลกุล  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ร่วมกับ พ.ต.อ.สุพล  ค้ำชู  ผู้กำกับการสถานตำรวจนครบาลโชคชัยจัดกิจกรรมทำความดี Big Cleaning Day ณ บ้านพักข้าราชการตำรวจ  สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย  ถนนสุคนธสวัสดิ์ 4  เพื่อร่วมทำความสะอาดที่พักอาศัยให้ถูกสุขลักษณะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะให้สวยงาม น่ามอง

ประกาศสำนักงานเขตลาดพร้าว

กลุ่มงานกวาด  ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  สำนักงานเขตลาดพร้าว  มอบหมายให้ชุดนายสมพงษ์  บัววิเชียร  เข้าไปพัฒนาทำความสะอาดและเก็บของเหลือใช้บริเวณหมู่บ้านเฟรนชิฟ  ในวันอาทิตย์ที่  24  กันยายน  2560  (ตามประกาศสำนักงานเขตลาดพร้าว)


ภาพพัฒนาทำความสะอาดและเก็บของเหลือใช้

กลุ่มงานกวาด  ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  สำนักงานเขตลาดพร้าว  จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพัฒนาทำความสะอาดและเก็บของเหลือใช้ บริเวณชุมชนหมู่บ้านพูนศิริ  ในวันอาทิตย์ที่  17 กันยายน  2560  ตามภาพถ่าย